Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PODSUMOWANIE

Czcionka:

Projekt pod nazwą "W ROKU JUBILEUSZOWYM - Alwernia w Hołdzie Naszym Bohaterom" odbywał się w Alwerni - miejscu pierwszego przystanku na trasie ucieczki Witolda Pileckiego z obozu Auschwitz oraz na terenie gminy. Działania podczas realizacji projektu przybliżyły mieszkańcom sylwetki bohaterów związanych z naszą gminą. Projekt był skierowany do wszystkich grup wiekowych:  dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Przez udział w projekcie wszystkich tych grup został osiągnięty efekt integracji międzypokoleniowej. 

Główny cel projektu czyli zwiększenie świadomości wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na temat Polaków drogi do wolności, bohaterów narodowych, przybliżający sylwetki osób związanych z naszą gminą poprzez zrealizowanie wszystkich działań projektowych został osiągnięty. Realizowane zadania pozwoliły na wspólne, międzypokoleniowe inicjatywy, które będą kontynuowane w latach kolejnych (np. podczas przygotowań punktów szlaku historyczno-edukacyjnego i zbieraniu materiałów powstał pomysł poszerzenia szlaku o kolejnych lokalnych bohaterów.  W integracji pokoleń i przełamaniu bariery pomogły oprócz Festiwalu Piosenki Patriotycznej, wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, udział w przedstawieniu o Norwidzie udział w  widowisku „Patrz Kościuszko na nas z nieba”  jak również w wydarzeniu "Pierwsza Kadrowa na 100 gitar”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Młoda Alwernia, Drużyną Harcerską „Eureka” w Alwerni, zorganizowana została gra miejska "Bohaterowie Niepodległej związani z Alwernią", podczas której uczestnicy w tym całe rodziny rozwiązywali zadania intelektualne oraz sprawnościowe nawiązujące do życia i poświęcenia naszych lokalnych bohaterów. Powstał większy niż pierwotnie zakładano  szlak historyczno-edukacyjny "Bohaterowie Niepodległej związani z Alwernią", wykorzystany również podczas organizacji gry miejskiej. Bohaterów narodowych przybliżyły mieszkańcom wystawy towarzyszące projektowi i widowisko patriotyczne ,,Patrz Kościuszko na nas z nieba’’. Projekt zmotywował do zainspirowania innych mieszkańców gminy do włączania się w działania obywatelskie o czym świadczy większa liczba wolontariuszy zaangażowanych w zorganizowanie gry miejskiej.  Dorośli i seniorzy zostali włączeni do projektu jako efekt działań młodzieży podczas patriotycznej gry miejskiej. Udział w projekcie sprawił większe poczucie przynależności do lokalnej społeczności oraz zwiększył świadomość na temat wspaniałych osób, które żyły na naszym terenie i walczyły o niepodległą Polskę.
Wydarzenia w ramach projektu:
Pierwszym wydarzeniem o nazwie  "Pierwsza Kadrowa na 100-gitar" w dniu 26 maja 2018 w Alwerni było wykonanie przez mieszkańców z terenu powiatu chrzanowskiego, pieśni powstałej podczas marszu I Kompanii Kadrowej w dniach 12-16 sierpnia 1914 roku. To pierwsze takie wydarzenie w naszym miasteczku upamiętniało bohaterów narodowych. Wraz z gitarzystami w rynku w Alwerni, utwór zaśpiewały dziewczęta z grupy wokalnej oraz licznie przybyli mieszkańcy. Dla uczestników zostały przygotowane teksty Kadrówki. W wydarzeniu wzięło udział ok 100 osób w tym grający oraz śpiewający mieszkańcy.

Festiwal Piosenki Patriotycznej "Szlakiem Pileckiego" miał miejsce w dniu 9 września 2018r. na płycie zabytkowego rynku w Alwerni sąsiadującego z klasztorem OO Bernardynów - miejscem pierwszego przystanku na trasie ucieczki rtm. Pileckiego. Na estradzie prezentowały się dzieci, młodzież osoby dorosłe oraz seniorzy. W przerwach między kategoriami wiekowymi recytowane były wiersze autorstwa Pani Józefy Brzezoń – poetki z naszej gminy oraz przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia z życia rtm. Witolda Pileckiego uwzględniając zasługi rodziny Państwa Buczków z Alwerni, która pomagała przedostać się rtm. Pileckiemu przez granicę, jak również sylwetki pozostałych bohaterów związanych z gminą Alwernią.  Laureaci festiwalu wystąpili w dniu 11 listopada podczas Biesiady Patriotycznej.  Festiwal został wzbogacony o koncert na zakończenie w wykonaniu Kingi Stawowy i Doroty Bik.
W Festiwalu na estradzie udział wzięły dzieci i młodzież oraz dorośli  w liczbie 57 osób.  Podczas trwania imprezy rynek w Alwerni odwiedziło ponad 150 mieszkańców.
Warsztaty edukacyjne z młodzieżą szkolną poświęcone bohaterom związanym z naszą gminą, podczas których młodzi ludzie dyskutowali na temat drogi Polaków do wolności, poznawali sylwetki bohaterów i ofiar związanych z naszą gminą:
1) Rtm. Witold Pilecki oraz osoby, która pomagały mu na trasie ucieczki z Auschwitz - Pana Kazimierza Buczka.
2) Stanisław Smalcerz ps. Sobora - dowódca Grupy Przerzutowej Grojec
3) Westerplattczyk pochodzący z naszej gminy - Zygmunt Zięba,
4) Por. Józef Rejdych - ofiara zbrodni katyńskich.
5) Żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego - Witold Kozakiewicz, którego grób znajduje się na cmentarzu w Alwerni.
6) Józef Patelski – polski szlachcic i wojskowy, uczestnik powstania listopadowego odznaczony orderem Virtuti Militari oraz uczestnik powstania styczniowego.
7) Antoni Knapik - uczestnik wojny polsko-bolszewickiej odznaczony krzyżem za udział w wojnie bolszewickiej 1918-1921.
Podczas zbierania informacji o bohaterach listę naszych bohaterów poszerzono o st. sierż. Alojzego Jaśko ps. Karski, który w czasie II wojny światowej komendant placówki ZWZ-AK w Regulicach.
Warsztaty zostały przygotowane a następnie przeprowadzone w miesiącu wrześniu przez nauczycieli historii - pasjonatów lokalnej historii znanych z innowacyjnych pomysłów w pracy z młodzieżą: Panią Barbarę Górę i Jadwigę Jaśko. Warsztaty zostały zorganizowane we wszystkich szkołach na ternie gminy Alwernia i spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów dyrektorów szkół oraz nauczycieli. W Warsztatach uczestniczyli wybrani uczniowie  klas 6-8 szkoły podstawowej oraz trzecie klasy gimnazjów oraz nauczyciele – łącznie ok 320 osób. Podczas warsztatów uczniowie oprócz części wykładowej zostali podzieleni na grupy, gdzie rozwiązywali quizy i zadania przygotowane przez prowadzących. Na potrzeby warsztatów zostały stworzone plansze przedstawiające naszych bohaterów oraz prezentacja multimedialna z informacjami o bohaterach. 
Patriotyczna terenowa gra miejska "Bohaterowie Niepodległej związani z Alwernią",  była grą zespołową kierowaną do szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem grup wielopokoleniowych co sprzyjało integracji społeczności lokalnej.
Gra odbyła się  w dniu 22 września 2018 w Alwerni. W grze wzięły udział drużyny dziecięce, młodzieżowe a także składające się z osób dorosłych oraz drużyny mieszane z różnych miejscowości. Zmagania rozpoczęły się w rynku w Alwerni, gdzie drużyny miały za zadanie wyposażyć chlebak wojskowy w niezbędne rekwizyty oraz mapę jak również uszyć opaski biało-czerwone. Następnie po obejrzeniu filmu-prezentacji, przygotowanego z materiałów z warsztatów, poświęconemu naszym bohaterom, uczestnicy rozpoczęli grę w terenie. Gra przebiegała według punktów szlaku historyczno-edukacyjnego "Bohaterowie Niepodległej związani z Alwernią".  Na trasie gry, drużyny odwiedziły szpital polowy, biuro szyfrów, kwaterę główną,  pole minowe, poligon, gdzie stworzone zostały punkty strzeleckie, rzuty granatem do celu i tor przeszkód. Nie mogło zabraknąć nadawania komunikatów alfabetem Morse’a.  W różnych punktach na terenie miasteczka umieszczone zostały kody QR, których prawidłowe rozszyfrowanie pozwalało wykonać ostatnie zadanie.  Na ulicach Alwerni gracze spotykali również patrole, które miały dla drużyn zadania dodatkowe. Na zakończenie gry w ogrodach klasztornych na wszystkich uczestników i zaangażowanych w grę miejską czekał poczęstunek i gorąca herbata.
Gra obejmowała różnego rodzaju zadania zarówno umysłowe, jak i fizyczne, wymagające umiejętności pracy w grupie, wykazania się kreatywnością, a także pozwalające poznać tajniki np. strzelania do celu czy obsługi maszyny do pisania. Pojawili się także tajemniczy bohaterowie – patrole. Na trasie uczestnicy gry  zmagali się z następującymi tematami: hymn, godło, barwy narodowe, znane postaci, bohaterowie narodowi związani z Alwernią (rtm. Witold Pilecki, Stanisław Smalcerz, Zygmunt Zięba, Alojzy Jaśko, Antoni Knapik, Witold Kozakiewicz, Józef Patelski), podstawową znajomością historii, piosenką patriotyczną.
W dniu 4 października odbyło się podsumowanie warsztatów edukacyjnych z młodzieżą szkolną poświęcone bohaterom związanym z naszą gminą. Gośćmi honorowymi byli członkowie rodziny naszego bohatera Stanisława Smalcerza: Pani Zofia Gniewek – córka pana Stanisława oraz O. Manswet (zakonnik oo. Bernardynów) – brat pana Stanisława. Pani Zofia  prezentowała rodzinne pamiątki swojego taty i dzieliła się wspomnieniami. Każdy mógł obejrzeć dokumenty, przyniesiony nieśmiertelnik żołnierza oraz inne cenne pamiątki. Na zakończenie spotkania został ogłoszony został konkurs plastyczny „BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ ZWIĄZANI Z ALWERNIĄ” – dodatkowe wydarzenie zorganizowane przez nasz ośrodek kultury. Rozdano również dyplomy i nagrody za terenową Patriotyczną Grę Miejską. Podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów otrzymały Panie: Barbara Góra i Jadwiga Jaśko. Za zaangażowanie w przygotowanie patriotycznej gry miejskiej podziękowania otrzymała młodzież ze Stowarzyszenia Młoda Alwernia z opiekunem Panią Iwoną Kulawik oraz drużyna harcerska Eureka z druhem Krzysztofem Gułą. W spotkaniu wzięło udział  37 osób w tym Burmistrz Gminy Alwernia.

W dniu 25 października 2018r. odbyła się autokarowa wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, w której uczestniczyły osoby zaangażowane w przygotowanie wydarzeń związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę takich jak: Patriotyczna gra miejska, widowisko „Patrz Kościuszko na nas z nieba”, warsztaty edukacyjne z młodzieżą, zwycięskie drużyny gry miejskiej, młodzież biorąca udział w Festiwalu Piosenki Patriotycznej oraz osoby, które pracowały przy powstaniu szlaku historyczno-edukacyjnego. Obecność w muzeum i zwiedzanie z przewodnikiem przybliżyła mieszkańcom naszej gminy tematykę walk o wolność  stolicy. W Powstaniu Warszawskim brał udział także mieszkaniec Alwerni, którego grób znajduje się na cmentarzu w Alwerni, żołnierz AK Witold Kozakiewicz. Po wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego uczestnicy wycieczki udali się na Plac Zamkowy w Warszawie.

31 października odbył się Spektakl dla mieszkańców "Tysiąc franków Norwida” to  przejmująca historia życia autora zwłaszcza jego ostatniej, paryskiej dekady. To także wzruszająca opowieść o jego miłości do polskiej emigracyjnej pisarki Marii Sadowskiej. Proponowana sztuka była jednak czymś znacznie więcej. Była to opowieść o Polsce tej pozbawionej państwowości i wygnanej oraz nadziei jaką nosił w sobie Norwid na urzeczywistnienie Polski zwycięskiej, niepodległej, uczciwej i uporządkowanej. Spektakl przedstawili  aktorzy Sceny RODE z Krakowa.

Widowisko muzyczno-taneczne pt. ,,Patrz Kościuszko na nas z nieba” zaprezentowane zostało w Sali OSP w Alwerni przez ZPiT Krakowiaczek w dniu 11 listopada 2018 bezpośrednio po Biesiadzie Patriotycznej, podczas której dokonano podsumowania realizowanego projektu. Treść widowiska oparta jest na historii walk narodowowyzwoleńczych związanych z Insurekcją Kościuszkowską. Zostały w nim wykorzystane pieśni i teksty o Kościuszce (w tym tekst przysięgi Kościuszki). Zespół zatańczył i zaśpiewał ,,Poloneza Kościuszki’’, krakowiaka z kosami i inne. Autorką scenariusza i reżyserem spektaklu jest Pani Teresa Majewska – instruktor tańca i animator kultury oraz prowadząca zespół. W celu zapewnienia odbiorcom wysokich doznań patriotycznych, artystycznych i estetycznych, zespół wystąpił w odpowiedniej oprawie kostiumowej i odpowiednimi rekwizytami. Były to stroje krakowskie damskie i męskie (w tym sukmany krakowskie), oraz rekwizyty takie jak: kosy, stragan kwiaciarki krakowskiej. W przedsięwzięciu wzięło udział 22 wykonawców (w tym rodzice, dzieci i młodzież) oraz kapela ludowa. Spektakl obejrzało ok 280 widzów z terenu gminy i powiatu w tym władze, przedstawiciele kościoła, dyrektorzy szkół, rodziny z dziećmi.

Przez cały rok w Galerii A im. Jana Chrząszcza goszczą wystawy:
1) "Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948" w terminie  04.04-28.04; -
2) "Małopolanie w Katyńskich Dokumentach" w terminie 03.05-31.05;
3) "Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian małopolskich"  w terminie 2.11-29.11;
4) "Polacy na frontach II wojny światowej”  w terminie 30.08.-28.09; -
5)  Wystawa prac dzieci  i młodzieży poświęcona naszym lokalnym bohaterom w terminie od 30 listopada 2018r.

Promocja projektu miała miejsce w lokalnej prasie na stronach internetowych organizacji
pozarządowych, Gminy Alwernia, Stowarzyszenia Młoda Alwernia, Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, Niepodległej, poprzez plakaty banery prezentacje, facebooka oraz przekaz słowny na Sesji Rady Miejskiej jak również podczas innych wydarzeń organizowanych przez nasz ośrodek kultury i w klasztorze „z ambony”. Wydarzenia promowane były również podczas warsztatów z młodzieżą i na lekcjach historii w szkołach a także podczas zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi organizowanymi przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni, Stowarzyszenie Młoda Alwernia a także wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Zegar